Average Adjuster

Comments Off on Average Adjuster

[Nederlandse versie hieronder] [Version française voir plus bas]

 

We have the pleasure to inform you that our staff member Mrs. Nastasja Van Echelpoel has been adopted unanimously to the Belgian Association of Average Adjusters on March 3rd 2015.

Nastasja holds degrees of Master of Laws and Advanced Master Maritime Sciences from the Universities of Antwerp and Ghent in Belgium. She is heading our Legal Department and active within DPS on General Average, Claims Handling (Marine and Non Marine) and Recovery services since 2010.

Trust this nomination to be a clear note of recognition for her professionalism.

A description of the respective services: General Average, Claims Handling, Recovery

 

—————————————————————————————————————

Nous avons le plaisir de vous informer que notre membre du personnel, Madame Nastasja Van Echelpoel, a été adoptée à l’unanimité comme membre de l’ Association Belge de Dispacheurs le 3 mars 2015.

Nastasja a un diplôme de  Master en Droits ainsi qu’un diplôme de Master post-graduat en Sciences Maritimes aux Universités d’Anvers et de Gand en Belgique.

Elle dirige notre Département Juridique et s’occupe au sein de DPS des Avaries Communes et de la gestion de sinistres (Maritimes et Terrestres), ainsi que du Service Recours, ceci depuis 2010.

Cette nomination ne fait que confirmer la reconnaissance de son professionnalisme.

Vous trouverez une description des services respectifs ici: Avaries Communes, Gestion de Sinistres, Service Recours

 

—————————————————————————————————————

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat onze medewerkster Nastasja Van Echelpoel unaniem opgenomen werd door de Belgische Vereniging van Dispacheurs op 3 maart 2015.

Nastasja behaalde haar Master in de Rechten evenals een postgraduaat Master in Maritieme Wetenschappen aan de Universiteiten van Antwerpen en Gent in België. Ze heeft de leiding over ons Juridisch Departement en is binnen DPS actief in Averij Grosse, Claims Handling (marine en non-marine) en Regres sinds 2010.

Deze nominatie is enkel een duidelijke bevestiging van haar professionalisme.

Een omschrijving van de verschillende diensten kan hier gevonden worden: Averij Grosse, Claims Handling, Regres

 

Share this