Het hoogste niveau in schaderegeling, inspectie en advies


CAR / AVB / BA / Werkmaterieel / Transportmontage / Machinebreuk / Bedrijfsschade.

Specialismen: beton, hout, staal, metselwerk, constructies, funderingen, heiwerken, damwanden, bemaling, scheurvorming, verzakkingen, afwerkvloeren, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, kabels en leidingen.