Het hoogste niveau in schaderegeling, inspectie en advies


Vooropnames / Hoogtemetingen / Trillingsmetingen / Claimshandling.

Specialismen: algemene bouwkunde, heiwerken, funderingen, damwanden, dijken, herstelkostencalculaties, diefstal-/vandalismeschades, scheurvorming en verzakkingen, trillingsmetingen.