COVID-19 : steun van de Belgische verzekeraars

COVID-19 : steun van de Belgische verzekeraars

Covid-19 raakt ons in het hart van onze business, onze vriendenkring en ons dagelijks leven. Meer dan 1,1 Miljoen landgenoten zitten momenteel in het systeem van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de Coronacrisis. Bedrijven groot en klein zijn radeloos.

Timothy Buysse

By Timothy Buysse Author

Via de gespecialiseerde pers hebben wij vernomen dat die bedrijven die door Covid-19 in financiële problemen komen, op steun van de Belgische verzekeraars kunnen rekenen. De juiste modaliteiten zijn nog niet bekend, maar het zou gaan om bedrijven met financiële problemen of bedrijven die hun activiteit zwaar zien terugvallen.

In deze materie heeft DPS een bewezen track-record opgebouwd. Meer dan ooit kunnen wij u hier met raad en daad bijstaan! Immers, DPS beschikt over een gespecialiseerd team van financiële experts (waaronder een bedrijfsrevisor) met een uitgebreide ervaring in het analyseren van bedrijfsschadedossiers voor verzekeraars. Het detecteren en analyseren van “financiële problemen” of een “zware terugval van een activiteit” sluit hierbij aan.

Wij kunnen u dus tijdens deze Corona-crisis bijstaan met deze specifieke dienstverlening die steunt op twee fundamentele DPS-pijlers:

1/ Een grondige analyse

2/ Een tijdige en glasheldere rapportering

Wij begrijpen de behoeften van onze opdrachtgevers/verzekeraars, maar hebben ook begrip voor uw cliënten tijdens deze crisisperiode. Wij benaderen uw cliënten met een aangepaste en transparante methodiek om hun financiële problemen en/of een terugval van hun activiteit in kaart te brengen zodat zij desgevallend kunnen genieten van de steun van de verzekeraars. Dit betreft hoofdzakelijk een grondig documentair onderzoek op basis van een selectie van relevante boekhoudkundige informatie waarbij een expertise ter plaatse zo veel als mogelijk vermeden wordt. Dit alles uiteraard in tijdig en open overleg met de verzekeraar.

Indien u in deze specifieke dienstverlening geïnteresseerd bent, kan u contact opnemen met de volgende personen:

Wim Vermeiren, Ing. , Manager Non Marine DPS (P. D. License 14.1630.06)

GSM : +32 479 99 50 07

Email : wim.vermeiren@dpsurveys.com

Johan Engelen, Bedrijfsrevisor /Company auditor (IBR-IRE-ICA A01274)

GSM : +32 476 49 09 00

Email : johan.engelen@dpsurveys.com

Veel sterkte en succes in deze onzekere tijden

Timothy Buysse

By Timothy Buysse Author